SK487-AT3 City Boy Plug-in Hybrid eDrive

SK487-AT3 City Boy Plug-in Hybrid eDrive

SK487-AT3 är den mest kompakta kranen i Spierings produktsortiment. Den kompakta konstruktionen med en bredd på bara 2,50 meter och en total längd på bara 13,08 meter innebär att lastbilen är enkel att manövrera. Den här kranen hör verkligen hemma i stadsmiljöer med ett utrymmeskrav på under 10 meter för lastbilen. Det maximala måttet för stödbenen är 7 200x 7 250 mm.

Kranen har ett torn bestående av tre delar som är utdragbart till en krokhöjd på 30,3 meter och en kranarm bestående av tre delar—en med fyra delar finns som tillval. Kranen går att manövrera både från kranhytten och från marken så att föraren alltid har optimal överblick över verksamheten.  Den maximala lasten är inte mindre än 7 000 kg med en radie på 11,96 meter och en spetslast på 1 700 kg med en radie på 40 meter. Det maximala lastmomentet kan användas över en vinkel på 210° över en sida och baksidan.

Den här kranen hör hemma i framtiden och kan köras i stadsmiljö som hybridfordon eller helt elektriskt fordon. 

Brochure SK487-AT3 City Boy

Funktioner: 
  • Lyftkapacitet: 84 tm
  • Maximal last: 7000 kg (upp till 11,96 m)
  • Spetslast: 1700 kg
  • Maximal radie: 40 m
  • Lyfthöjd: 30 m
  • Maximal lyfthöjd: 55,45 m 
Tillgängligt material för hämtning: